Doelstelling

Dastak International Organisation behartigt vanaf haar ontstaan de belangen van Pakistaanse gemeenschap in Nederland.

Het gaat dan om de volgende belangen:

  • Het behoud en versterking van Pakistaanse – culturele normen en waarden in de Nederlandse samenleving;
  • Positieverbetering van het Pakistaanse gemeenschap op het gebied van cultuur, arbeid en onderwijs;
  • Vervullen van een brugfunctie m.b.t. participatie en integratie binnen en buiten de eigen groep in Nederland;
  • Vermindering van negatieve aspecten uit de Pakistaanse cultuur (sociale controle);
  • Emancipatie in het algemeen en de positieverbetering van vrouwen en kinderen met name door het organiseren van huiswerkbegeleiding;
  • Isolement doorbreken door permanent culturele activiteiten te organiseren in Nederland;
  • Verbetering van sociale contacten door de ontmoetingen met Nederlandse en Pakistaanse gemeenschap.

Kortom, het is een organisatie die bereid is haar nek uit te steken voor de belangen van de doelgroep maar ook bereid is moeilijke onderwerpen binnen de eigen gemeenschap aan de orde te stellen. Ook vervult de organisatie een duidelijke brugfunctie naar andere inwoners Nederland. Om dit doel te bereiken worden verschillende activiteiten georganiseerd en voorlichting gegeven aan de doelgroep. Mensen komen bij Dastak International Organisation met vragen over bijvoorbeeld hun uitkering of over bepaalde activiteiten. Soms komen leden voor hulp. Dan heeft Dastak International Organisation een doorverwijsfunctie naar bijvoorbeeld welzijn, zorg of woningbouwverenigingen. Het bieden van een luisterend oor is hierin erg belangrijk.